17 Ekim 2016 Pazartesi

Boş işleri terk et

Nakşibendî yolunun büyüklerinden Mevlâna Halid-i Bağdadî k.s. şöyle der:
“Mürid, Allah Tealâ’nın yasaklarından sakındığı gibi, malâyaniden (boş ve faydasız şeylerden) de sakınmalıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz s.a.v bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur:
‘Malâyaniyi terk etmesi, kişinin müslümanlığının güzelliğindendir.’ (Tirmizî, İbn Mâce)
Bu sebeple mürid, bu faydasız şeylerin hepsinin kıyamet günü Rabbinin huzurunda arz edileceğinden dolayı hayâ eder. Zira ömür çok değerli ve azizdir, vakit son derece kıymetli bir cevherdir. Allah Tealâ’nın bahşettiği fırsatlar ise birer ganimettir.”
Mevlâna Halid-i Bağdadî k.s., Halidiyye Risalesi

Hiç yorum yok: