16 Şubat 2016 Salı

Müşahede

Mana Alemini Müşahede İçin
Mevlâna Celaleddin Rûmî k.s. şöyle der: 
"Ey hakikati arayan kişi, bu ağzı bağla. Yani çok yemekten, çok konuşmaktan vazgeç. Çünkü bunlar hakikat alemi için birer göz bağıdır. Fazla yemenin ve değersiz şeyler konuşmanın mana alemini müşahede etmeye engel olduğunu gör."
Mevlâna Celaleddin Rûmî, Mesnevî, II/257

Hiç yorum yok: