30 Nisan 2015 Perşembe

Terbiye İçin Açık Adres :)

Yahya b. Muaz k.s. şöyle diyor: 
“Her kim nefsini terbiye ederek yüce Allah’a yaklaşırsa, Hak Tealâ onu nefsinin şerrinden ve diğer kötülüklerden muhafaza eder. Bu hale ulaşmak ise ancak nefsinin isteklerini bertaraf etmekle, nefsin hoşuna gitmeyen (ibadet ve taat vb.) şeyleri ona yaptırmakla mümkündür. Zira nefs Hakk’ı sevmez ve onunla ülfet etmez.”

Semerkand Dergisi / Hal Dili

Hiç yorum yok: