2 Haziran 2014 Pazartesi


"Bu dünyada iki şahıs arasında meydana gelen her dostluğun ve yakınlığın sebebi, o iki ruhun aynı mahalleden, aynı şehirden ve aynı madenden olmasındandır. O ruhlar, öbür alemde beraber idiler; belki aslında bir tek şey idiler. Buraya gelince de birbirlerini buldular ve tekrar tek bir varlık oldular." 
Mısra: "Cins, daima kendi cinsine meyleder". Sultan Veled (Mevlana'nın oğlu, Mevlevîliğin ikinci piri, ö. 1312)

Hiç yorum yok: