16 Şubat 2016 Salı

Eyvallah....

Aşk; bilmektir ey sevgili! 
Bir tek yârı bilmek, onu candan daha aziz bilmektir. Ondan gayrı bildiklerinin hiçbir şey olduğunu, dünyanın onunla mana bulduğunu bilmektir. 
Onun selamı ile gelen bela olsa eyvAllah diyebilmektir.

Mevlânâ Hazretleri (ks)


Müşahede

Mana Alemini Müşahede İçin
Mevlâna Celaleddin Rûmî k.s. şöyle der: 
"Ey hakikati arayan kişi, bu ağzı bağla. Yani çok yemekten, çok konuşmaktan vazgeç. Çünkü bunlar hakikat alemi için birer göz bağıdır. Fazla yemenin ve değersiz şeyler konuşmanın mana alemini müşahede etmeye engel olduğunu gör."
Mevlâna Celaleddin Rûmî, Mesnevî, II/257