19 Ocak 2013 Cumartesi

Efendimden (s.a.v)...


Ebu Said el-Hudri (r.a.) anlatıyor :
Bir defasında Resulullah (s.a.v.) ikindi namazını kıldırdıktan sonra ayağa kalktı , bize , kıyamet saatine kadar olacak hadiselerden haber vermedik olay bırakmadı…
İYİ DİNLEYİNİZ ! Dünya göz alıcı ve tatlıdır . Allah sizi yeryüzünde hükümran kılacak da nasıl amel edeceğinize bakacak . O halde dünyadan korunun , helaliniz olmayan kadınlardan sakının . İsrailoğulları arasında fitne ilk olarak kadınlar yüzünden ortaya çıkmıştı !!!
HABERİNİZ OLSUN ! Ademoğulları , çeşitli tabakalarda yaratılmışlardır . Kimisi mü’min olarak doğar , mü’min olarak yaşar , mü’min olarak ölür . Kimisi kafir olarak doğar , kafir olarak yaşar , kafir olarak ölür . Bir kısmı mü’min olarak doğar , mü’min olarak yaşar FAKAT KAFİR OLARAK ÖLÜR . Diğer bir bölümü de Kafir doğar , kafir yaşar ve mü’min olarak ölür….
İYİ DİNLEYİNİZ ! İnsanlardan korkup çekinme hissi hiç kimseyi , bildiği gerçekleri söylemekten alıkoymasın !!!
HABERİNİZ OLSUN ! En üstün cihad zalim idarecinin huzurunda HAKKI söylemektir ..
AMAN CEMAATE SARILINIZ !! Cemaatten ayrılmayınız . Hiç şüphesiz şeytan tek kişiyle beraberdir. Şeytan tek kişiye nazaran iki kişiye daha uzaktır . Yabancı bir erkek kendisine nikah düşmeyen bir kadınla başbaşa kalmasın !! Muhakkak şeytan üçüncü kişi olarak aralarına katılır…
( İmam Ahmed , Tirmizi , Hakim , Beyhaki , Münavi : 2/ 181 )
Huzeyfe (ra)den peygamberimizin şöyle dediği rivayet edilmiştir:
“(Ahir zamanda) cehennem kapılarına davet eden davetçiler olacak, kim onlara icabet ederse onu cehenneme atarlar.” Dedim ki : “Ya Resulallah onları bize tavsif et.” Buyurdular ki “Onlar öyle kimselerdir ki, (cildleri) bizim cildimizdendir ve bizim dilimizle konuşurlar.” Ben "Ya Resulallah! Ben buna erişirsem bana (o zamanda) ne yapmamı emredersin.”dedim. o da “Müslümanların imamına ve cemaatine yapış. Eğer müslümanların bir cemaatı ve imamı yoksa bütün fırkalardan uzaklaş, (açlıktan) bir ağacın kökünü ısırma derecesine gelsen bile (onların içine girme.) ölüm gelinceye kadar böyle devam et.” Buyurdu.
(İbn Mace sahih olarak rivayet etmiştir. Hadisi değişik lafızlarla Müslim, Ebu Davud ve Ahmed de rivayet etmiştir)İktibas