28 Aralık 2012 Cuma

~MÜSLÜMAN VE NOEL~


Hak din islam,Müslümanca yaşabilmek erdem...
~MÜSLÜMAN VE NOEL~
-Yılbaşı milattır. Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumudur.
Fakat niçin akıllara Hz. İsa gelmez de Noel baba gelir ?
Noel nedir ?
Kimdir bu Noel baba?
Yılbaşı ile Noel aynı şey midir ?
Müslüman toplumlarda yılbaşı ve Noel kutlamaları nasıl ve neden bu kadar yayginlik kazanmıştır ?
Müslümanların bu konuda nasıl bir tutum içinde olmaları gerekir ?
 Noel kelimesi..
-Kelimenin kökeni konusunda kesin bir bilgi olmamakla birlikte bazı dil bilimcilere göre noel anlamında kullanılan Christmas' kelimesi Mesih ayini anlamındadır.
Bu kelime Noel'de Mesih'in doğum gün için yapılan ayin ve kutlamayı ifade etmektedir.
 -Noel Baba kimdir?
 Hristiyan kültürüne çok sonraları eski putperest kültüründen gelen bu mitoloji kahramanı Noel baba zamanla hristiyanlaştırılmıştır.
Sevimli görünüşü ve hediye dağıtmasından dolayı çocukların çok sevdiği bir karakter olan Noel baba,Artık Müslüman ülkelerde de yılbaşı yaklaşırken alışveriş merkezlerinde karşımıza çıkmaktadır.
 -Antropologlara göre Noel kutlamaları Hristiyan inancına sonradan katilan bir bidattir.
 -Yılbaşında süslenmek için kullanılan Çam ağacının üç köşesi Hristiyanlığın teslis(üçleme) inancını temsil ediyor.
 Noel bugün nüfusunun %60'ından fazlası tanrıya inanmayan İngiltere,Fransa gibi ülkelerde bile coşkuyla kutlanmaktadır.
 -Yılbaşı ile Noel aynı şey midir ?
Hristiyanlara göre Hz. İsa'nın doğumu 25 Aralıktır.Ancak, 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlıyan gece yapılan yeniyıl kutlamaları Noel şenliklerine özenilerek edinilmiş bir alışkanlıktır.
 Bu durumuyla yılbaşı ve Noel temelde birbirinden farklı olmakla birlikte, adet ve gelenekler açısından karışmış vaziyettedir.Müslümanlar açısından meselenin problemli noktası burasıdır.
 -Türkiye'de daha yakın zamana kadar çok fazla itibar görmeyen yılbaşı kutlamaları popülerliğini televizyon ile kazandı.
 Özellikle kendilerine sosyete denilen bir kesim, televizyonun oluşturduğu bu şaşalı havaya uyarak kurulan yılbaşı haftasını 25 Aralık'ta kutlamaya başlamaktadır.
 Nefsine hoş gelen her şeyin peşinden koşmaya alışmış olan şuursuz veya kendilerini şuurlu zannettikleri halde nefislerinin esaretlerinden kurtulamayan gafletteki Müslümanlar ise karnavala dönüştürülmek istenen bu kutlamalara 31 Aralık günü katılıyor.
31 Aralık'ta doruk noktalasına ulaşan hazırlıklar resmî ve özel televizyon kanallarının sunduğu ucube programlarda şehvet ve arzularının esirleri olan insanlarda haya duygusunun nasılda yok olduğunu görebilmek mümkündür.
 İşte kendini bu çarkın içerisine bırakmış insanımız da o akşam için hazırkladığı kuruyemiş, meyve ve en önemlisi belki sene içerisinde hiç akla gelmediği halde o gün satın aldığı hindi ve yaş pastasıyla kendilerince masumane hazırlıklar yaparlar.Kimide bu hazırlıklara çam ağacını ekler.
Ayrıca içki müptelası olmuş kimseler için 31 Aralık tarihi eşi bulunmaz bir gecedir. Çünkü yıl başı geceleri içki satışının ve kullanımının had safhaya yükseldiği bu gecede devlet sarhoş vatandaşlarına yardımcı olmak için seferber olmaktadır.
 -Yılbaşı kutlamaları adı altında masum gibi gösterilen eğlencelerle dinlerinden ve geleneklerinden uzaklaştırılan gençler adım adım Hristiyanlığa yöneltilmektedir.
 -Peygamberimiz (s.a.v) değişik vesilelerle müşriklere, yahudilere ve hristiyanlara benzememek konusunda müslümanları uyarmış, onların adet, gelenek ve göreneklerini taklit etmelerini yasaklamıştır.
 Onları emrine girmeyi, onları dost edinmeyi, Onlardan biri olmak olarak tanımlamıştır.
 Efendimiz (s.a.v) : 'Kim bir kavme benzerse, o onlardandır.' (Ebu Davud) buyurarak davranışlarımızda, hal ve hareketlerimizde, yahudi ve hristiyanlara benzememizi yasaklamıştır.
 Müşrik bir toplumdan kalan bu geleneğe masumane de olsa bir nebze uymak imanlarımıza ne kadar zarar verebileceğini vicdanlarımıza havale ederek sormak lazım.
 -Gayrimüslimlerce değer verilen miladi yılbaşı gecesini çamlarla, hindilerle,içkilerle(ki zaten haramdır) veya aile toplantılarıyla kutlamak ya da bu maksatla televizyonlardaki sözüm ona kutlama programlarını seyretmek ya da bu yapılanları kabul ve tasvip ederek müslüman kardeşleriyle yeni yıl kutlamalarında bulunmak, hediyeleşmek dini ölçülerimize göre son derece tehlikelidir.
 -Ayrıca yeryüzünün çeşitli coğrafyalarında oluk oluk Müslüman kanı akarken, bu cinayeti de Yahudi ve Hristiyanlar işlerken Müslümanların bu kan ve gözyaşlarına aldırmadan kendisine düşmanlık edenlerle birlikte eğlenceye dalmaları din ve iman duygularıyla bağdaşmaz.
 -Gayrimüslimlerin bayramlarına sevinmek, onların kutsal saydığı günleri kutlamak, onların adetlerine uymak, onlara benzemek kesinlikle caiz değildir.
 -Rahip Samuel Zwemmer şöyle diyor:
 Müslümanları vaftiz etmek için boş yere çabalayıp durmayalım başka yollar başka çağreler deneyelim. İslam memleketlerinde girişeceğimiz faaliyetlerde onlara önce hristiyan adetlerini , Hristiyan bayramlarını, Hristiyan kültürünü, Hristiyan ahlakını aşılayalım''
 - ''Allah'u Teala'u Teala'a ve peygamberlerine kim isyan ederse ona, içinde ebedi kalınacak cehennem ateşi vardır.'' (Cin Suresi 23. Ayet)
Rasulullah (s.a.v) buyuruyor:
 'Kim bir iman yoluna çağırırsa kendisine uyanların sevabı kadar, onların sevabından hiçbir şey eksiltmeksizin sevap alır. Kim de bir sapkınlık yoluna davet ederse, sapanların günahı gibi, onların günahları eksilmeksizin günah alır.'' (Buhari)
 ''Rabbimiz Allah'u Teala'u Tealatır deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara;(evet) onlara (kıyamet gününde) hiçbir korku yoktur, onlar üzülmeyecekleridir.(Çünkü) onlar, cennet ehlidirler.Yapmakta oldukları (güzel amel ve hareketlere) mükafat olmak üzere, orada ebedi kalacaklardır.'' (Ahkaf Suresi 13-14. Ayetler)
 Evet,arzedilen bütün bu ayet-i kerime, hadis-i şerif ve fetvalar; Gayr-i müslimlerin Noel ve yılbaşı bayramlarını kutlamak için onlardan kat kat fazla aşırılıklarla hazırlanan adeta yarışa giren günümüz Müslümanlarının kulaklarını çınlatmalıdır, kulaklarına küpe olmalıdır.Allah'u Teala'u Teala Teala hidayet versin.Amin.
 Allah'u Teala'u Teala bütün Müslümanlara hakkı batıldan ayırma bilinci versin.Amin...